TÜM TEKNOLOJİLER
YENİLIKÇİ VE ÇEVREYE DUYARLI APRE UYGULAMA SİSTEMİ TASARIMI VE PROSESLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Referans Kodu : T-016
Proje kapsamında, apre işlemleri için yeni bir yönteminin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Proje kapsamında sıvı apre malzemesinin kumaş yüzeyine hibrid-elektrosprey yöntemiyle aktarılması planlanmıştır.
Çözdüğü Problem Avantajları Patent Bilgisi
Teknoloji Yöneticisi:
Adı Soyadı : ABDÜLKADİR KARA
E-posta adresi: abdulkadir@ttotarget.com
Klasik yöntemlerde önemli miktarlarda ham madde tüketimi meydana gelmektedir. Uygulamanın kumaşın tek yüzeyine yapılabilir olması olması nedeniyle önerilen yöntemin önemli ölçüde apre malzemesi tasarrufu sağlaması potansiyeli vardır. Apre malzemesi tasarrufu: %30-%50. Ayrıca, giysilik kumaşlarda bu uygulamanın daha sağlıklı olacağı düşünülmektedir. Yöntemin, konvansiyonel metotlara kıyasla avantajları; 1) Düşük enerji maliyeti. 2) Çevreye karşı daha duyarlı olması (atık malzeme olmaması). 3) İnsan sağlığına daha az zararlı olması (kumaşın bir yüzeyine uygulanması). 4) Düşük yatırım maliyeti (ramöze ihtiyaç duyulmaması) . 5) Apre malzemesi tasarrufu. 6) Yüksek üretim hızı. 7) Yüksek yıkama dayanımı. TR2015 01357 B nolu dosya ile İncelemesiz Patent
Ticarileştirme Yöntemi: ÜRETİM LİSANSI VERMEK