TÜM TEKNOLOJİLER
NEPS TEMİZLEME APARATI VE TEMİZLEME YÖNTEMİ
Referans Kodu : T-007
Bu teknoloji; Sürekli İmalat Sistemleri ile üretim yapan tekstil fabrikalarında önemli bir kalite probleminin önüne geçmeyi vaadetmektedir. Gaziantep Üniversitesi'nde Yürütülmüş bir SANTEZ projesinin çıktısı olan teknolojini Fikri ve Sınai Hakları buluşçuya aittir. Teknoloji, SAN-TEZ(Sanayi Tezleri) programı kapsamında geliştirildiği için endüstriye uygulanmış ve böylece teknolojinin uygulanmış ve prototip üzerinden doğrulanmıştır. Proje ile ilgili demo talepleriniz halinde Laboratuvarlarımızda sunum gerçekleştirebilmekteyiz.
Çözdüğü Problem Avantajları Patent Bilgisi
Teknoloji Yöneticisi:
Adı Soyadı : Ekrem Tekin
E-posta adresi: ekrem@ttotarget.com
Bu teknoloji; kumaş yüzeyinde oluşan ve sık rastlanan, hata olarak nitelenen nepslerin patentli bir aparat ve yöntem ile otomatik temizlenmesine yöneliktir. Nepsler küçük hatalar olduğundan bazen tespit edilememesi ve buna bağlı olarak kumaş kalitesinin olumsuz etkilenmesi sıklıkla meydana gelen bir durumdur. -Gözle yapılan hata belirleme oranının %70’in altında olmasına karşılık otomatik kontrol sistemleriyle elde edilen sonucun %80’in üzerinde olması, -Otomatik sistemlerle yapılan kalite kontrol hızının gözle yapılana göre 3-4 kat daha hızlı olması ve yüksek hızı sayesinde zaman tasarrufu, -Kumaşta kalite artışı, -İşçilik maliyetlerinin azalması, -Bu teknoloji sayesinde özellikleri önceden bilinen standart bir neps temizleme işlemi geliştirilmiş olması. TR 2015/02598 ve TR 2015/11184 Numaralı Ulusal ve PCT/TR2016/050044 Nolu Uluslararası Patent Başvuruları ile korunan Aparat ve Yöntem Tekniği
Ticarileştirme Yöntemi: Üretim Lisansı, Kullanım Lisansı ve Uygulama Danışmanlığı