Tekstil Teknolojileri


NEPS TEMİZLEME APARATI VE TEMİZLEME YÖNTEMİ

Bu teknoloji; Sürekli İmalat Sistemleri ile üretim yapan tekstil fabrikalarında önemli bir kalite probleminin önüne geçmeyi vaadetmektedir. Gaziantep Üniversitesi'nde Yürütülmüş bir SANTEZ projesinin çıktısı olan teknolojini Fikri ve Sınai Hakları buluşçuya aittir. Teknoloji, SAN-TEZ(Sanayi Tezleri) programı kapsamında geliştirildiği için endüstriye uygulanmış ve böylece teknolojinin uygulanmış ve prototip üzerinden doğrulanmıştır. Proje ile ilgili demo talepleriniz halinde Laboratuvarlarımızda sunum gerçekleştirebilmekteyiz.


Patent Durumu : TR 2015/02598 ve TR 2015/11184 Numaralı Ulusal ve PCT/TR2016/050044 Nolu Uluslararası Patent Başvuruları ile korunan Aparat ve Yöntem Tekniği


YENİLIKÇİ VE ÇEVREYE DUYARLI APRE UYGULAMA SİSTEMİ TASARIMI VE PROSESLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Proje kapsamında, apre işlemleri için yeni bir yönteminin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Proje kapsamında sıvı apre malzemesinin kumaş yüzeyine hibrid-elektrosprey yöntemiyle aktarılması planlanmıştır.


Patent Durumu : TR2015 01357 B nolu dosya ile İncelemesiz Patent