TÜM TEKNOLOJİLER
Tekstil Sektöründeki Sentetik Boyalara Alternatif Olarak Tarımsal Atıklardan Doğal Toz Boya Eldesi
Referans Kodu : T-014
Teknoloji’nin geniş kapsamlı bir fizibilite raporu, pazar bilgileri ile birlikte, TARGET A.Ş.’de bulunmaktadır. Ayrıca üretim tesisi, akışlar, reaksiyonlar bilgisayar ortamında pilot ve kitlesel üretim için simüle edilmiştir.
Çözdüğü Problem Avantajları Patent Bilgisi
Teknoloji Yöneticisi:
Adı Soyadı : Musa Yılmaz
E-posta adresi: musa@ttotarget.com
Ülkemizde her yıl milyonlarca ton tarımsal ürünlerden atıklar (fındık yaprağı, kabuk ve çotanağı, ceviz kabuğu, ısırgan otu, kestane kabuğu, şerbetçi bitkisi, kızılağaç yaprağı ve kabuğunun tozu ve nar kabuğu) meydana gelmektedir. Yüksek verimle ve çevreye zararsız bir şekilde tarımsal artıklardan doğal boya üretimini sağlayarak, doğal yetişen veyahut ekimi yapılan tarımsal atıklarının ekonomiye kazandırılmasını amaçlanmaktadır. Bu sebepledir ki bu kaynakların heba olmaması adına bu artıkların katma değeri, yüksek ürünlere dönüştürülmesi ekonomik olarak büyük önem kazanmaktadır.  Gerek ekonomik açıdan gerekse çevre açısından büyük bir kayıp olan artık biokütlelerden mükemmel bir şekilde yararlanılması.  Yüksek verimle ve çevreye zararsız bir şekilde tarımsal artıklardan doğal boya üretilmesi.  Doğal yetişen veyahut ekimi yapılan tarımsal atıklarının ekonomiye kazandırılması.  Kaynakların heba olmaması adına bu artıkların katma değeri, yüksek ürünlere dönüştürülmesi.  Doğal boya kullanımı ile birlikte kimyasal kullanımının azaltılması.  Ülkemizde doğal boyanın endüstriyel üretiminin olmaması.
Ticarileştirme Yöntemi: Ortak Girişim, Ortak Ar-Ge Projesi Geliştirme