TÜM TEKNOLOJİLER
Fındık Kabuğu ve Yaprağı Ekstraktlarından Yeni Bir Biyolojik Aktivatör
Referans Kodu : T-006
Atık olarak kullanılan fındık kabuğundan know-how'ı buluşçuya ait olan reaksiyon ve sistemlerle 10 gr'ı 1500 dolar'a kadar alıcı bulabilen değerli ekstraktlar düşük maliyet ile elde edilebilmektedir. Sistem laboratuvarda test edilmiş, temel düzeyde ticari potansiyeli değerlendirilmiş ve temel düzeyde bir ön-fizibilite çalışması yapılmıştır.
Çözdüğü Problem Avantajları Patent Bilgisi
Teknoloji Yöneticisi:
Adı Soyadı : Musa Yılmaz
E-posta adresi: musa@ttotarget.com
Ülkemizde gerçekleşen ortalama 550 bin ton fındık üretimi sonrası yaklaşık olarak ortalama • 275 bin ton fındıkkabuğu • 700 bin ton çotanak (zuruf, curuf) elde edilmektedir. Fındıkkabuğu, olabilecek en ucuz şekilde yakıt olarak kullanılırken yeşil kabuklar(çotanak) köylerde etrafa atılmaktadırlar. Bu teknoloji ile fındıkkabukları ve çotanaklar ileri teknoloji ürünlerinin kaynağı haline getirilerek değerlendirilmektedir ve günümüzün en önemli anti kanser ilaçlarının önemli girdileri olan bazı moleküller yüksek saflıkta ve düşük maliyet ile üretilebilmektedir. • Yakıt malzemesi olarak kullanılan fındıkkabuklarından ve hiç kullanılmayan çotanaktan uygun maliyet ile ileri teknoloji ürünlerinin elde edilebilmesi. • Günümüzün en önemli anti kanser ilaçlarından (en çok kullanılan beş ilaçtan biri) paklitaksel (taksol) ve türevleri (bakkatin III vb.) bileşiklerinin üretilebilmesi. • Ülkemizde üretilmeyen bu ilacların ülkemizde çok daha uygun maliyetler ile üretilmesi. • Ülkemizin en önemli tarımsal ürünü olan fındığı spekülatif bir ürün olmaktan katma değeri çok daha fazla ( hem de artıklarından) bir endüstriyel bir ürüne çevirmesi Know-How, Ticari Sır
Ticarileştirme Yöntemi: Melek Yatırımcı, Ortak Girişim, Know-how lisanslama