Üniversite Sanayi İşbirliği Birimimiz, üniversite ve endüstri işbirliği içerisinde yürütülen kontratlı veya kamu destekli Ar-Ge, Teknoloji Geliştirme, Bilgi/Know-how Transferi’ne yönelik eşleştirme-takım oluşturma, proje teklifi geliştirme, sözleşme yönetimi, bütçe yönetimi hizmetleri vermektedir. 

 

Üniversite Sanayi İşbirliği Uzmanlarımız

İ.Başar Kılıçparlar – Birim Sorumlusu – basar@ttotarget.com

Neslihan Eken – Uzman – neslihan@ttotarget.com

  1. Sina Uğurluer – Uzman – sina@ttotarget.com

Birim Kataloğumuzu Bilgisayarınıza indirmek için

 

Linkler:

TÜBİTAK TEYDEB Destekleri

Ar-Ge Merkezleri

South Innogate